نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رئیس و معاونین اداره با معاون پرورشی اداره کل و رئیس سازمان دانش آموزی استان

دیدار رئیس و معاونین اداره با معاون پرورشی اداره کل و رئیس سازمان دانش آموزی استان



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، به مناسبت هفته امورتربیتی "حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاونین پرورشی و پشتیبانی با "حسینعلی ملا نوری" معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دیدار کردند.

در این دیدار رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ انتصاب حسینعلی ملانوری را به معاونت پرورشی اداره کل به وی تبریک گفت.

"حسین صفری" درادامه درخصوص سند تحول بنیادین، نیروی حوزه پرورشی، جذب خیرین درحوزه پرورشی، استعداد شناسی دانش آموزان و مسئولیت پذیری دانش آموزان دراجتماع پیشنهاداتی ارائه نمود.

در ادامه رئیس اداره آموزش و پرورش به همراه معاونین درسازمان دانش آموزی استان حضور یافتند و ضمن تبریک به انتصاب جدید "منصور کریمی" به سمت رئیس سازمان دانش آموزی پیشنهاداتی درخصوص مسائل سازمان از جمله روپوش دانش آموزی، سرویس ایاب ذهاب مدارس و اردوی دانش آموزی بیان نمودند.