نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه هدایت تحصیلی منطقه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش، دومین جلسه کارگروه هدایت تحصیلی منطقه زارچ با حضور ریاست اداره،معاونین و کارشناسان مشاوره، آموزش ، حراست وامتحانات در محل اتاق ریاست اداره برگزار گردید.

در این نشست وضعیت هدایت تحصیلی و پذیرش دانش آموزان در پایه دهم متوسطه دوم منطقه و رشته های تحصیلی سال آینده در دبیرستان ها و هنرستان های منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه: