نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه مراقبین سلامت مدارس منطقه برگزار شد


 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مراقبین سلامت مدارس منطقه با حضور خانم دکتر کلانتری از مرکز جامع سلامت زارچ در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست درخصوص بخشنامه ها و نکات مهم در رابطه با سلامت دانش آموزان، بهداشت مدارس،سفیران سلامت دانش آموزی،مدارس مروج سلامت،ارتقاء سلامت مدرسه و ایمنی مدارس بحث و تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه: