نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، دومین جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانی با موضوع برنامه ریزی طرح ها و برنامه های آموزشی و همچنین بررسی مسائل و مشکلات نوآمووزان در مراکز پیش دبستانی با حضور " بیات" کارشناس آموزش ابتدایی و مدیران مراکز پیش دبستانی منطقه برگزار شد.