نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی

در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی

صبحگاه انتظار - دبستان 15 خرداد
جلسه روسای شورای دانش اموزی باحضور رئیس ، معاون پرورشی  اداره و کارشناس مسئول اردوهاو تشکلهای دانش آموزی