نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور رئیس اداره آموزش و پرورش در شورای آموزگاران شهیدان طاهری زاده

حضور رئیس اداره آموزش و پرورش در شورای آموزگاران شهیدان طاهری زاده


حضور رئیس اداره آموزش و پرورش در شورای آموزگاران شهیدان طاهری زاده

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ " محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون پشتیبانی و کارشناسان ارزیابی عملکرد و آموزش ابتدایی در جلسه شورای آموزگاران شهیدان طاهری زاده حضور یافتند .

در ابتدای جلسه رئیس اداره ضمن تشکر و قدردانی از مدیر و معلمان این مدرسه گفت : ارزش کار معلمان ابتدایی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است چون پایه و اساس آموزش رسمی دانش آموزان در دوره ابتدایی می باشد .

وی به خاطر کسب مقام برتر کشوری انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه به کلیه اعضای انجمن تبریک گفت

در ادامه آموزگاران با مدیریت این آموزشگاه مسایل و مشکلات دوره ابتدایی منطقه زارچ بیان نمودند  

ودر پایان معاون پشتیبانی و کارشناسان همراه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه سازماندهی و آموزش ضمن خدمت آموزگاران مطرح نمودند