نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه هماهنگی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای منطقه، با حضور کمالی ریاست اداره و تعدادی ازمعاونین و کارشناسان برگزار گردید.

در این جلسه ،مقرر گردید افتتاحیه این المپیاد به صورت نمادین در دبستان شهید محمد کریمی برگزار گردد.