نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سرگروههای آموزشی ابتدایی زارچ

جلسه سرگروههای آموزشی ابتدایی زارچ

جلسه سرگروه های آموزشی دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش زارچ با حضور معاون و کارشناس محترم آموزش  و سر گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی  برگزار گردید.