نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه خبرنگاران پانا مدارس منطقه با رئیس سازمان دانش آموزی استان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه دانش آموزان پیشتاز و خبرنگاران پانای دانش آموزی مدارس منطقه با "حسینعلی ملانوری" رئیس سازمان دانش آموزی و "محمدرضا قانع" مسئول خبرگزاری پانا استان در محل سالن کنفرانس اداره برگزار گردید.

رئیس سازمان دانش آموزی استان در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مدارس منطقه در سال تحصیلی گذشته به تشریح فعالیتهای پیشتازان و سازمان دانش آموزی در سال تحصیلی آینده پرداخت.

در این نشست مقرر شد یک دوره آموزشی ده ساعته ویژه خبرنگاران پانای مدارس منطقه برگزار گردد، همچنین مقرر گردید خبرنگاران هر آموزشگاه در تهیه اخبار و مستندات مربوط به هر مدرسه با روابط عمومی اداره همکاری نمایند.

همچنین گفتنی است در پایان این نشست اولین جلسه دوره آموزشی خبرنگاران پانا نیز به مدت دوساعت  برگزار گردید.