نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن واحدهای اداره آموزش و پرورش زارچ

ریاست

حسین صفری

31140301

رییس دفتر

محمدعلی عزیزی

31140302

روابط عمومی

علی کوثری

31140311

حراست

عباسعلی سرداری

31140361

امتحانات

محمدرضا کلانتری

31140321

فناوری

حسینعلی اقبالی

31140441

معاون مالی

علی محمد عزیزی

31140501

دبیرخانه

خانم دهستانی

31140511

حسابداری

محمدرضا داراب

31140531

انبار و اموال

مظاهر حیدری

31140534

کارگزینی

محمدرضا فتاحی

31140521

کارگزینی

خانم عزیزی

31140522

تعاون

مرتضی صادقی

31140551

ساختمان

سید علی محمد خانقایی

31140576

معاون آموزشی

محمدحسن انتظاری

31140651

آموزش متوسطه

ابراهیم مختاری

31140671

آموزش ابتدایی

خانم بیات

31140672

معاون پرورشی

محسن زارع

31140701

مشاوره و فرهنگی

علی جهانمنش

31140721

تربیت بدنی

مجتبی مطهری

31140761

 
آدرس کوتاه: