نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر ریاست اداره استعداد های درخشان از مجریان طرح شهاب


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره استعداد های درخشان استان یزد با حضور در اداره آموزش و پرورش زارچ، از کارشناس فناوری وآموزش ابتدایی منطقه به دلیل مشارکت در اجرای طرح ملی شهاب با اهدا لوح تقدیر قدردانی نمود.