نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر ریاست اداره از مسئول نهضت سواد آموزی منطقه

تقدیر ریاست اداره از مسئول نهضت سواد آموزی منطقه


حسین صفری به مناسبت هفته سواد آموزی از مسئول نهضت سواد آموزی منطقه تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،به مناسبت سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی و هفته نهضت، حسین صفری ریاست اداره به اتفاق معاونت پشتیبانی،کارشناس تعاون و تربیت بدنی منطفه با حضور در اتاق "محسن زارع"مسئول نهضت سواد آموزی اداره با اهدا لوح سپاس از زحمات وی تقدیر نمودند.