نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار

سرکار خانم پور صادقی

بدینوسیله درگذشت مادر بزرگوار سرکار خانم پور صادقی را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت می گوییم  . 

مراسم  بدین شرح می باشد