نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجدید میثاق مسئولین اداره آموزش و پرورش زارچ با شهداء

تجدید میثاق مسئولین اداره آموزش و پرورش زارچ با شهداء


تجدید میثاق مسئولین اداره آموزش و پرورش زارچ با شهداء

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ به مناسبت هفته معلم رئیس اداره به همراه معاونین و چند تن از کارشناسان اداره آموزش و پرورش با آرمان های شهداء تجدید میثاق کردند .