نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک رئیس اداره آموزش و پرورش به کارکنان اداره جهاد کشاورزی بخش زارچ

تبریک رئیس اداره آموزش و پرورش به کارکنان اداره جهاد کشاورزی بخش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، به مناسبت 27 خرداد ماه روز و آغاز هفته جهاد کشاورزی "حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش به همراه "سید محمود روحانی طباطبایی" امام جمعه،"علیرضا عرشیان" بخشدار،"سروان ساقی" فرمانده مرکز مقاومت بسیج زارچ روزجهاد کشاورزی را به رئیس و کارمندان جهاد کشاورزی تبریک گفتند.

در این دیدار رئیس اداره آموزش و پرورش گفت: با توجه به این که منطقه زارچ از نظر موقعیت خاص ،امکانات و پتانسیل های ویژه ای دارا می باشد و مطمئناً خود کفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خود کفایی در زمینه های دیگر نیاز به رشته کشاورزی در این منطقه می باشد تا افرادی با تخصص علمی وارد این رشته کشاورزی شوند.

گفتنی است رئیس اداره و کارکنان جهاد کشاورزی از توجه رئیس اداره آموزش و پرورش و همراهان وی در اهمیت دادن روز و هفته جهاد کشاورزی تشکر کردند.