نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به صدا درآمدن بانگ توحید در مدارس منطقه با پیام امر به معروف و نهی از منکر


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، همزمان با اولین روز مهر ماه" بانگ توحید" در تمامی مدارس منطقه به صدا در آمد.

مراسم نمادین بانگ توحید منطقه در محل دبیرستان شهید ترابی سرچشمه زارچ برگزار، و دانش آموزان نماز ظهر و عصر اولین روز از سال تحصیلی جدید را به جماعت اقامه نمودند.

آدرس کوتاه: