نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه سرگروههای آموزشی استان در زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ دوشنبه 22 آذر کارگاه آموزشی سرگروههای ابتدایی با حضور" ابراهیمی " رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل و جمعی از سرگروههای ابتدایی استان، " انتظاری " معاون آموزشی ، " بیات " کارشناس آموزش ابتدایی زارچ ، " شریفی " مدیر دبستان و جمعی از مسئولین در دبستان شهید محمد کریمی زارچ برگزار گردید.