نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کرامت در زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرروش زارچ؛ کارگاه آموزشی طرح کرامت ویژه رابطین ومجریان طرح با حضور ملانوری " کارشناس مسئول اداره دوره دوم اداره کل آموزش و پرورش  در پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید.

آدرس کوتاه: