نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کرامت در زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ کارگاه آموزشی طرح کرامت  با حضور میرجلیلی  " رئیس گروه آموزش ابتدایی و جمعی از رابطین و مجریان طرح  در پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید