نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی طرح جابر در زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ کارگاه آموزشی طرح جابر با حضور ابراهیمی " رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و جمعی از رابطین و مجریان طرح  در پژوهشسرای شهید باقیان برگزار گردید.