نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی سایت همگام در محل پژوهش سرای شهید باقیان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ، کارگاه آموزشی سایت همگام ، به منظور آشنایی مربیان تربیتی مدارس با نحوه ی ثبت نام و برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی هنری، در محل پژوهش سرای شهید باقیان برگزار گردید.