نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه الگوی برتر تدریس در زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، دوشنبه 27 دی کارگاه الگوی برتر تدریس با حضور ابراهیمی " رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش ،بیات " کارشناس ابتدایی و جمعی از معلمین منطقه در پژوهشسرای شهید باقیان زارچ برگزار گردید.