نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زارچ


به گزارش روابط عمومی زارچ ، همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی  در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار گردید.

در این همایش شایق رئیس اداره پیشگیری و مراقب دربرابر آسیب های اجتماعی ،حسینی تبار رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش و کارشناس تربیت بدنی  بهداشت و سلامت و جمعی از مربیان بهداشت مدارس زارچ حضور داشتند .