نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله استانی مسابقه تورنی تیم ریاضی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرروش زارچ، مرحله استانی مسابقات تورنی ریاضی منطقه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم در محل سالن شهدای دانش آموز اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.