نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی

برگزاری سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی

به گزار روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی با حضور " کمالی "  رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و " زارع " کارشناس آموزش ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی در دبستان صدیقه کبری برگزار شد

" محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ گفت : مدیران مدارس با همکاری و هماهنگی با  سرگروههای آموزشی می توانند در جهت ارتقا سطح علمی دانش آموزان و آموزگاران کمک شایانی نمایند

کارشناس آموزش ابتدایی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران به ارائه گزارش عملکرد مدیران مدارس در ماه مهر پرداخت

"زارع " در ادامه نکاتی را درخصوص اجرای صحیح ارزشیابی توصیفی در مدارس، بکارگیری نیروهای آموزشی و اجرای طرح های در محضر قرآن و  آداب و مهارت زندگی اسلامی را یاد آور شد.