نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی منطقه زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه کمیته برنامه ریزی منطقه زارچ با حضور ریاست اداره، معاونین و کارشناسان حراست، فناوری و آموزش متوسطه در محل اتاق ریاست برگزار شد؛ و وضعیت ابلاغ ها و اشکالات موجود در ابلاغ همکاران مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه: