نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزگاران دبستان شهید محمدکریمی با حضور ریاست اداره و کارشناس ابتدایی


نشست صمیمانه جناب آقای کمالی ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه و سرکار خانم بیات کارشناس آموزش ابتدایی با کادر آموزشی دبستان تخصصی شهید محمد کریمی