نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن نماز دبستان شهید عامل هوشمند


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ جشن نماز دانش آموزان پایه سوم با حضور انتظاری" معاون آموزشی، بیات" کارشناس ابتدایی ،باقرپور آموزگار پایه سوم و جمعی از دانش آموزان و مادران در مهدیه برگزار گردید.