نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن الفبای دبستان شهید عامل هوشمند


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش  زارچ؛ جشن الفبای دانش آموزان پایه اول با حضور کمالی " ریاست اداره آموزش و پرورش ، انتظاری" معاون آموزشی ، بیات" کارشناس ابتدایی ، مدیر و سایر مسئولین دبستان و جمعی از دانش آموزان و اولیاء آنها در محل بام شهر برگزار گردید.