نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه رصد ستارگان با حضور جمعی از فرهنگیان منطقه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، برنامه رصد ستارگان با حضور جمعی از معلمان، فرهنگیان و ریاست اداره در محل مدرسه نواب صفوی چرخاب زارچ، برگزار شد.

در این برنامه که بعدالظهر چهارشنبه 4 مهرماه برگزار شد؛ سیاره غول پیکر مشتری و اقمار گالیله ای آن رصد شدند و توضیحاتی پیرامون روشهای رصدی ، کار با تلسکوپ و صور فلکی ارائه شد.

آدرس کوتاه: