نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه مربیان پیشتاز شهرستان بافق از مدارس منطقه


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مربیان پیشتاز شهرستان بافق، با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی منطقه از گروه های پیشتازان دانش آموزی این مدارس بازدید و همراه با دانش آموزان و مربیان مدارس، مباحث و آموزش های پیشتازان و فرزانگان را مرور نمودند.