نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه مدیران مدارس ابتدایی منطقه از شهرستان بهاباد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مدیران مدارس ابتدایی منطقه به اتفاق معاونت و کارشناس آموزش ابتدایی منطقه از مدارس ابتدایی شهرستان بهاباد بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه، تعدادی از مدارس ابتدایی، آزمایشگاه و موزه ی شهرستان بهاباد مورد بازدید قرار گرفت و مدیران منطقه با طرح ها و برنامه های مدارس این شهرستان آشنا شدند.

آدرس کوتاه: