نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی استانی از مدارس منطقه


 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، سرگروه های آموزشی متوسطه دوره اول و دوم استان از مدارس منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه سرگروه های آموزشی ضمن بازدید از روند آموزشی مدارس متوسطه اول و دوم منطقه،با حضور در جلسه جمع بندی، نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی مدارس را در نشستی با حضور"بخشی" کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش، ریاست ،معاونت و کارشناس آموزش اداره منطقه و همچنین سرگروه های منطقه ای بررسی ،و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی هر درس با حضور سرگروه استانی مربوطه و دبیران، از دیگر برنامه های این بازدید بود.

"صفری" ریاست اداره آموزش وپرورش زارچ نیز ضمن تقدیر و تشکر از حضورسرگروه های آموزشی، در خصوص رفع کمبود ها و موانع آموزشی منطقه با همکاری سرگروه های آموزشی ابراز امیدواری کرد.

آدرس کوتاه: