نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی اداره کل از مراکز پیش دبستانی

بازدید کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی اداره کل از مراکز پیش دبستانی


بازدید کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی اداره کل از مراکز پیش دبستانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ "نیکزاد" کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی اداره کل از مراکز پیش دبستانی  غیردولتی ستاره های درخشان ، عفاف   آوای دانش و رقیه بازدید کرد

در این بازدید   نحوه آموزش مربیان و میزان یادگیری نوآموزان  مورد بررسی  قرار گرفت
 
در این بازدید  مدیران و مربیان  نظرات خود را در باره کتاب صد آفرین دوره پیش دبستانی ارائه کردند. ،