نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت محترم پرورشی اداره کل آموزش و پرورش و هیئت همراه از مدارس منطقه

بازدید معاونت محترم پرورشی اداره کل آموزش و پرورش و هیئت همراه از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، یکشنبه هفتم آذرماه ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و هیئت همراه از مدارس مقاطع ابتدایی،متوسطه اول و دوم منطقه زارچ بازدید نمودند.

ضمنا در پایان ،کارشناسان پرورشی اداره کل در جلسه ای با حضور سرداری، معاونت پرورشی اداره کل ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و زارع معاون پرورشی منطقه به بیان نقاط ضعف و قوت مدارس در زمینه پرورشی پرداخته و بحث و تبادل نظر نمودند.