نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت محترم آموزشی از امتحانات مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان بنت الهدی


  به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، انتظاری معاونت آموزشی به اتفاق مختاری کارشناس آموزش متوسطه از روند برگزاری امتحانات مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان بنت الهدی بازدید نمودند.