نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئول فرمانده ناحیه مرکزی یزد از طرح هجرت3

بازدید مسئول فرمانده ناحیه مرکزی یزد از طرح هجرت3


بازدید مسئول فرمانده ناحیه مرکزی یزد از طرح هجرت3

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ ، " سرهنگ ملا نوری" مسئول فرمانده ناحیه مرکزی یزد " سلطانی " مسئول سازندگی ناحیه مرکزی یزد " اسلامی " مسئول حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ناحیه مرکزی یزد "یاوری " مسئول دفاعی حوزه بسیج دانش آموزی " فاضلی " مسئول روابط عمومی ناحیه مرکزی یزد به همراه رئیس اداره و کارشناسان از روند طرح هجرت 3 بازدید به عمل آوردند.

"سرهنگ ملا نوری" مسئول فرمانده ناحیه مرکزی یزد در این بازدید ، هدف از انجام این طرح کمک به مدارس ، ایجاد زمینه آماده سازی برای بهبود فضای اموزش در مدارس عنوان کرد.

مسئول فرمانده ناحیه مرکزی یزد با حضور خود در بین دانش آموزان از نزدیک شاهد انجام فعالیتهای دانش آموزان در این طرح بود و پس از بازدید از تمامی اعضای شرکت کننده در این طرح قدر دانی نمود.

در ادامه " انتظاری " مسئول طرح هجرت 3 گفت : این طرح در 19 مدرسه منطقه در حال اجرا می باشد که رنگ آمیزی – زیبا سازی – مرمت و بازسازی – خط کشی زمین ورزش و دیوار نویسی شده و آماده استفاده دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید می باشد.