نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از قرائت خانه نوروزی

بازدید مسئولین آموزش و پرورش از قرائت خانه نوروزی


بازدید مسئولین آموزش و پرورش از قرائت خانه نوروزی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ به منظور بررسی وضعیت قرائت خانه نوروزی ، رئیس و معاونین پشتیبانی و آموزش اداره آموزش وپرورش از قرائت خانه نوروزی شهید باقیان بازدید کردند
.
گفتنی است قرائت خانه های نوروزی   از  4 فروردین تا پایان خرداد ماه در ساعات 8 صبح الی 8 شب 
، میزبان دانش آموزان می باشد