نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت از دبستان خاندان سلمان زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دکتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ونماینده مردم تهران در دوره های مختلف ، دکتر میرزاپور معاون اسبق وزیر اموزش و پرورش ونماینده مجلس، دکتر رحیمی سفیر ایران در نیجریه، دکتر رحیم نژاد مدیر کل اسبق اموزش و پرورش استان و معاون دانشگاه فرهنگیان و همچنین حسین صفری ریاست آموزش و پرورش منطقه درشب تاسوعای حسینی ضمن حضور در جمع عزاداران در حسینیه بزرگ زارچ از دبستان پسرانه خاندان سلمان بازدید نمودند.