نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سر زده رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از دبستان دخترانه محبت

بازدید سر زده رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از دبستان دخترانه محبتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس حراست به صورت سر زده از دبستان دخترانه محبت بازدید و با حضور در کلاس های درس از فرآیند آموزش و روش تدریس معلمان در جریان قرار گرفتند.

"حسین صفری"رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ دراین بازدید درخصوص رعایت نمودن دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تاکید نمودند.