نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از کلاس های فوق برنامه دبستان شهیدان طاهریزاده


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محمد کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق معاونت آموزشی و کارشناس امتحانات از کلاس های فوق برنامه دبستان شهیدان طاهریزاده بازدید نمود.

ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ همچنین با حضور در جلسه انجمن این دبستان، از معلمان این آموزشگاه تقدیر نمود.

 

آدرس کوتاه: