نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از کلاس های دارالقرآن امام خمینی زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره به اتفاق زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه با حضور در دارالقرآن امام خمینی (ره) زارچ،ضمن تقدیر از عوامل اجرایی دارالقرآن از کلاس های قرآنی دایر در این مرکز بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: