نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس گروه مشاوره و کارشناسان مشاوره استان از مدارس زارچ

بازدید رئیس گروه مشاوره و کارشناسان مشاوره استان از مدارس زارچ


بازدید رئیس گروه مشاوره و کارشناسان مشاوره استان از مدارس زارچ
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ  رئیس اداره مشاوره تربیتی اداره کل به همراه سرگروه آموزشی مشاوره و کارشناسان مشاوره اداره کل از مدارس زارچ  بازدید و فعالیتهای مربوط به امور مشاوره دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادند

   در جلسه مشترکی که با حضور مدیران متوسطه دوره دوم و مشاوران  در محل اداره آموزش و پرورش  برگزار گردید.  " فرهنگ فلاح " رئیس اداره مشاوره تربیتی  گفت : مدیران با همکاری مشاوران می توانند پاسخگوی حل مسائل اجتماعی و آموزشی باشند وی به هفته مشاغل اشاره کرد و افزود : هفته مشاغل فرصتی خوبی جهت آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف  و رشته های تحصیلی می باشد

  در ادامه جلسه آزمون های مشاوره ای ،هدایت تحصیلی دانش آموزان،پرونده های الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.