نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس سازمان دانش آموزی از دوره آموزشی مربیان پیشتاز در زارچ

بازدید رئیس سازمان دانش آموزی از دوره آموزشی مربیان پیشتاز در زارچ به گزارش روابط عمومی اداره آموزش ورورش زارچ،رئیس سازمان دانش آموزی در جمع مربیان پیشتاز زارچ گفت : عمیق ترین آموزش های علمی وتربیتی و اجتماعی در تشکل های دانش آموزی شکل می گیرد.

"حسین ملانوری شمس " در جمع مربیان پیشتاز زارچ با اشاره به اهمیت و جایگاه فعالیت های تشکیلاتی دانش آموزان بیان کرد : آنچه آینده دانش آموزان را شکل می دهد ودرذهن بچه ها ماندگاری بیشتری دارد فعالیت هایی است که دانش آموز درگروه و تشکیلات مدرسه داشته است .

"ملانوری" نقش مربیان در شکل گیری ، انسجام و آموزش های تشکیلاتی را مهم خواند وافزود: از جمله مهمترین وظایف مربیان فراهم آوردن فرصت یادگیری همراه با همکاری و مشارکت برای دانش آموزان در قالب یک گروه وتیم تشکیلاتی است.

وی تغییر نگرش خانواده نسبت به مطالبه خود از آموزش وپرورش را ضروری دانست و گفت : امروزه مطالبه خانواده بیشتر در حیطه علمی است و آنان ازمدرسه وضعیت علمی و آموزشی فرزند خود را خواستارند و این درحالی است که عمیق ترین آموزش های علمی وتربیتی و اجتماعی در تشکل های دانش آموزی شکل می گیرد .

دراین بازدید معاون پرورشی آموزش وپرورش زارچ گزارشی از برگزاری دوره آموزشی مربیان پیشتاز این منطقه ارائه کرد .

محسن زارع گفت : مربیان با شرکت دراین دوره 24 ساعته با آموزش های تشکیلاتی شامل نظام جمع ، گارد پرچم ، حاملان قرآن ، مخابره با پرچم ، گره زنی ، چوب بندی ، کمکهای اولیه ، امداد ونجات ، چادرزنی و بهداشت آشنا می شوند .