نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس آموزش و پرورش از پیش دبستانی ودبستان دخترانه غیردولتی عفاف

بازدید رئیس آموزش و پرورش از پیش دبستانی ودبستان دخترانه غیردولتی عفاف


بازدید رئیس آموزش و پرورش از پیش دبستانی ودبستان دخترانه غیردولتی عفاف

به گزارش روایط عمومی آموزش و پرورش زارچ "محمد کمالی" رئیس  اداره  و " فاضلی پور" کارشناس مدارس غیر دولتی اداره  از پیش دبستانی و  دبستان جدید تاسیس دخترانه عفاف بازدید نمودند

در بازدید رئیس اداره آموزش وپرورش زارچ گفت: در حوزه مشارکتها و مدارس غیر دولتی اقدامات نسبتا خوبی صورت گرفته این موضوع را می توان در توسعه کیفی و کمی و نظارت جامع  از مراکز غیر دولتی دید .

"کمالی" خاطرنشان کرد : در زارچ 9 مرکز پیش دبستانی مستقل و ضمیمه ، چهار آموزشگاه علمی آزاد و دو مدرسه غیردولتی در سال تحصیلی جدیدفعالیت آموزشی و پرورشی دارند.

اهدای جوایز به کلاس اول این آموزشگاه و بازدید از پیش دبستانی ها و بررسی امور مالی و اداری از دیگر برنامه های این بازدید بود

شایان ذکر است پیش دبستانی و  دبستان دخترانه عفاف  با یک کلاس و دو کلاس پیش دبستانی در سال تحصیلی جدید تشکیل شد.