نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح قرآنی

بازدید رئیس آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح قرآنی


بازدید رئیس آموزش و پرورش از مدارس مجری طرح قرآنی
کمالی  ریاست اداره آموزش و پرورش همراه با کارشناسان اداره از کلاس هایی قرآنی برگزار شده در سطح منطقه که با برنامه ریزی اقبالی ، مسئول دار القرآن امام خمینی (ره) در مدارس در حال برگزاری است  بازدیدکردند 
شایان ذکر است در این بازدید که از 5 مدرسه در سطح منطقه صورت گرفت جوایزی به دانش آموزان برتر اهدا شد . کمالی ضمن تقدیر و تشکر از مربیان قرآنی ، دانش آموزان را به فراگیری هرچه بیشتر علوم قرآنی سفارس کرد