نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از روند برگزاری امتحانات خرداد ماه

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از روند برگزاری امتحانات خرداد ماهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، صبح امروز همزمان با آغاز فرایند برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه در سراسر کشور،رئیس آموزش و پرورش منطقه زارچ به همراه معاون آموزشی و کارشناس حراست از روند برگزاری امتحانات نهایی بازدید به عمل آوردند.                                                                                        

 "حسین صفری" ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزاری امتحانات، روند برگزاری امتحانات را مطلوب ارزیابی کرد.                                                                                           

                                                         

لازم به ذکر است که در جریان این بازدید نحوه رعایت فاصله اجتماعی، رعایت تاکیدات و پروتکل های بهداشتی و نحوه برگزاری امتحانات و استقرار دانش آموزان، امکانات موجود حوزه ها، نحوه چاپ و توزیع سئوالات و پیشنهادات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.