نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه برگزاری امتحانات پایانی نهضت سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره به همراه کارشناس حراست و کارشناس امور اداری از برگزاری امتحانات پایانی سواد آموزان نهضت سواد آموزی بازدید به عمل آوردند.

 رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تشکر از زحمات برگزارکنندگان وعوامل اجرایی به جهت رعایت تمامی اصول بهداشتی گفت: دراین شرایط بحرانی رعایت بهداشت فردی و محیطی از الزامات برگزاری آزمون ها می باشد.

   "حسین صفری"در این بازدید از نظم حاکم بر جلسه امتحان و رعایت فاصله اجتماعی ابراز رضایت نمودند.