نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش از روند آموزش مجازی مدارس زارچ

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش از روند آموزش مجازی مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس حراست از دبستان پانزده خرداد، دبستان ابن سینا و دبیرستان شهید ترابی بازدید کردند و از نحوه تدریس معلمان در فضای مجازی که به صورت آنلاین در حال برگزاری بود در جریان قرار گرفتند.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این بازدید از مدیران مدارس در خصوص حضور و غیاب دانش آموزان، بودجه بندی محتوای دروس، نحوه تدریس معلمین در فضای مجازی و ارزشیابی دانش آموزان سوالاتی کرد که مدیران رضایت کامل را بیان نمودند.