نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره از کلاسهای سواد آموزی ویژه پناهندگان

بازدید رئیس اداره از کلاسهای سواد آموزی ویژه پناهندگان


بازدید رئیس اداره از کلاسهای سواد آموزی ویژه پناهندگان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ " محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از کلاسهای سوادآموزی ویژه پناهندگان در دبستان شهید اخوان رحیمی بازدید کرد

لازم به ذکر است در این مرکز سه کلاس شامل 2 کلاس سواد آموزی مقدماتی و یک کلاس تکمیلی با جمعیت 45 نفر هر روز 4 ساعت از ساعت 18 الی 22 دردبستان شهید اخوان رحیمی برگزار می شود .